۱.۱ فرایند

کلسیناسیون، فرایندی است که به‌موجب آن، کک نفتی تحت دمای زیاد (حدود ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد) برای تجزیه گروه‌های متیل و هیدروژنی که به حلقه‌های آروماتیک چسبیده‌اند، قرار می‌گیرد. کک کلسینه شده، از کربن تقریباً خالص و مقدار بسیار کم هیدروژن تولید می‌شود. این کک چگال، خواص مطلوبی برای کاربردهای صنعتی دارد. کلسیناسیون، رطوبت و مواد فرار کک را کاهش داده و خواص فیزیکی کک را بهبود می‌بخشد. کک اگر به‌صورت مناسب کلسینه شده باشد، مقاومت فیزیکی و رسانایی الکتریکی بالایی خواهد داشت. این دو خاصیت فیزیکی، برای استفاده در صنایع آلومینیوم و فولاد بسیار مهم هستند.

۱.۲ روش‌های کلسیناسیون

دو روش برای کلسیناسیون کک وجود دارد: rotary-kiln و rotary-heart روش rotary-kiln روشی قدیمی‌تر است اما rotary-heart روشی نوین‌تر است. دو روش ازنظر مفهوم یکسان، اما ازنظر مکانیکی متفاوت هستند. ککی که مواد فرار و رطوبت آن حذف نشده باشد، به کک سبز معروف است. کک سبز بعد از تخلیه به سنگ‌شکن و در ادامه به kiln می‌رود. در kiln کک در خلاف جهت جریان حرارتی حرکت می‌کند. حرارت فرآیندی توسط یک مشعل تأمین می‌شود. سوختن مواد فرار در کک سبز نیز منبع دیگر این جریان حرارتی است. بعد از kiln، مواد به کولر دوار منتقل می‌شوند که در آنجا با آب مستقیم اسپری شده خنک می‌شوند. سپس با جریان هوا خنک شده و در ادامه به مخزن منتقل می‌شوند. شماتیک واحدهای کلسیناسیون کک در شکل ۲، ۳ و ۴ آمده است.