صحبت های دکتر سبحانی درمورد صنعت الکترود سازی و حلقه ی گشمده ی کک سوزنی: در سال ۱۳۶۵ زمانی که برای نظارت بر طراحی و ساخت تجهزات مجتمع فولاد مبارکه در ایتالیا اقامت داشتم به درخواست شرکت ایتالیم پیانتی (ITALIMPIANTI ، طرف قرارداد ایران برای ساخت...

شرکت فولاد زرند ایرانیان، چه در اصول مستند و چه در عرصه عمل ، نشان داده که پیشرفت خود را بر اصول توسعه ی پایدار استوار ساخته است. این شرکت درکنار رشد صنعتی ، نه تنها حافظ سرمایه های اجنماعی و زیست کنونی باشد بلکه در...