کک suncor، به دلیل درصد مواد فرار و رطوبت بالا، تکلیس نشده و به همین سبب درصد کربن پایینی دارد. به این نوع کک، کک سبز یا کک خام گویند. آنالیز شیمیایی کک نفتی suncor: انالیز شیمیاییppm , % , gr/ccکلسیم-آهن-نیکل-سیلیسیم-سدیم-وانادیوم-گوگرد6.00-7.00%رطوبت7.00-10%خاکستر1.3-3.2%مواد فرار9.5-13.5%کربن ثابت-تراکم فله- ...

کک حاصل شده از مشتقات نفت بدون فرآیند تکلیس را کک خام یا سبز گویند. این کک درصد و گوگرد بالایی دارد و کک پرسولفور نیز نامیده می‌شود. انالیز این کک نفتی را درجدول زیر میتوان مشاهده کرد: انالیز شیمیایی ppm , % , gr/ccکلسیم-آهن490ppmنیکل440ppmسیلیسیم-سدیم1800-2900وانادیوم4.96%گوگرد6.00-8.00%رطوبت6.00-8.00%خاکستر 0.65%...

کک نفتی کلسینه شده بولیوی(CPC)، درصد کربن بالا و درصد رطوبت و مواد فرار پایینی دارد و در مقابل حرارت به سختی دچار اشتعال می‌شود. این کک، کک پرسولفوری می‌باشد و شامل فلزات آهن، سیلیسیم، نیکل وانادیوم سدیم و...

کک نفتی از مشتقات پالایش نفت است و از طریق فرآیند کلسیناسیون، کلسینه شده و کارایی آن افزایش می‌یابد. ضریب جذب کک نفتی بسیار بیشتر از کک متالورژی است.درصد کربن ثابت و بالایی دارد و به دلیل درصد پایین مواد فرار سخت‌تر درحال سوختن...

کک نفتی یا پترولیوم کک با نماد مختصر CPC درانواع مختلف پرسولفور و کم‌سولفور وجود دارد که در جهت افزودن کربن به مذاب انواع فولادها درصنایع مواد و متالورژی و ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد. در طی فرایند کلسینه...

فرآيند تولید کک شامل مراحل تجزیه حرارتی، پلیمری شدن و چگالش است که در آن پسماندهاي سنگین نفتی مانند قیر به انواع گازها، مایعات و ماده جامد با درصد بالاي کربن ، به نام کک تبدیل می‌شود. اگر کک نفتیی که بدست میاد کلسینه نشـده...

کک نفتی کلسینه شده یا به اختصار (CPC)، ابتدا از طریق مشتقات پالایش نفت حاصل شده و در طی فرآیند تکلیس درصد مواد فرار، رطوبت و گوگرد آن کاهش می‌یابد و با وجود این، درصد کربن موجود در کک افزایش یافته و باعث افزایش...

کک نفتی کلسینه شده کک نفتی کلسینه شده با نام تجاری PETRO PIAR که درصد سولفور بالایی دارد،بوسیله ی عملیات کلسینه شدن بر روی کک خام در دمای 1200 الی 1300 بدست می آید که در طی این فرایند، قسمتی از مواد فرار و...

pet coke کک نفتی کلسینه شده از انجام عمل کلسیناسیون بروی کک سبز یا GREEN COKE بدست می‌آید.کک خام که حاوی مقدار ناچیزی هیدروکربن های سنگین و مقدار زیادی مواد فرار می باشد به عنوان کک سوختی به فروش می‌رسد. کاربرد عمومی کک نفتی کلسینه شده...

کک نفتی، محصول فرآیند کربنی کردن باقیمانده‌ی تقطیر نفت خام از جمله رزین‌ها، آسفالتین‌ها و هیدروکربن‌های آروماتیکی است. آنالیز به دست امده از کک نفتی کلسینه ونزوئلا به شرح زیر است: انالیز شیمیاییDry Basisas receivedmethodرظوبت کامل-8.12ASTM D4931گوگرد4.754.36 ASTM D 4239 Method Aخاکستر0.750.694422 ASTM D مواد...