کک نفتی کلسینه شده کک نفتی کلسینه شده با نام تجاری PETRO PIAR که درصد سولفور بالایی دارد،بوسیله ی عملیات کلسینه شدن بر روی کک خام در دمای 1200 الی 1300 بدست می آید که در طی این فرایند، قسمتی از مواد فرار و...