گروه مهندسی کرتکگروه مهندسی کرتکگروه مهندسی کرتک
09335485022
info@kartek.ir
تهران، منطفه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف، خیابان صادقی، پلاک ۲۶، واحد۳
گروه مهندسی کرتکگروه مهندسی کرتکگروه مهندسی کرتک

مشاوره مهندسی

مشاوره و مطالعات امکان سنجی، نظارت بر اجرا و نیز خدمات مشاوره مهندسی و مدیریتی از دیگر قابلیت‌های کرتک است.

 

زمینه‌های مشاوره

  • کلیه‌ی زمینه‌های مهندسی مربوطه