پروژه‌ها

ساخت دستگاه تولید الکترود از قیر

مطالعه خوراک‌های نفتی ایران

مشاوره فنی خرید مواد کربنی

مشاوره فنی شرکت سیلیکون آراز

مطالعه امکان سنجی کک سوزنی در ایران

مشاوره خط ماشین کاری الکترود نوین اردکان

مشاوره مهندسی اولین خط تولید گرافیت سازی الکترود در ایران

تالیف کتاب از نفت تا گرفت (بررسی مسئله الکترود گرافیتی ایران)